Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Naturgas

Naturgas-service betaler sig.

Sikker installation

Du kan føle dig tryg, når installationen bliver vedligeholdt og set efter regelmæssigt.

God fyringsøkonomi

Servicemontøren sørger for, at fyret udnytter gassen på den mest effektive måde, og at det altid fungerer optimalt. Det kan give dig besparelser på varmeregningen.

Slip for at tænke på den løbende vedligeholdelse

Serviceeftersynet udføres med faste intervaller af veluddannede servicemontører, som har den nødvendige ekspertise og erfaring.

Forebyggelse af reparationer

Eventuelle driftsproblemer tages i opløbet, inden de bliver større og dyrere. Med en serviceaftale med frie tilkald betaler du kun for eventuelle reservedele og ikke for arbejdsløn eller kørsel.

En serviceaftale på din naturgasinstallation kan være af forskellige typer:

 • Individuelt eftersyn
 • 1-årig: Eftersyn hvert år + frit tilkald
 • 2-årig: Eftersyn hvert 2. år + frit tilkald
 • Til den angivne pris skal lægges eventuelle reservedele.

 • Serviceaftalen kan opsiges af begge parter ved udløb af den igangværende​ aftaleperiode. Der ydes ikke refusion, hvis serviceaftalen opsiges i en aftaleperiode. Ved fraflytning eller udskiftning af kedel kan serviceaftalen opsiges skriftligt med omgående virkning. Aftalen kan uden yderligere omkostninger overgå til ny ejer, såfremt man forudgående skriftligt meddeler dette til Nørhalne VVS.

Hvad er "frit tilkald"

I perioden 1. oktober til 30. april omfatter frit tilkald assistance til driftstop/funktionsfejl i tidsrummet kl. 7.00 til kl. 22.00 alle dage. I perioden 1. maj til 30. september omfatter frit tilkald assistance til driftstop/funktionsfejl inden for normal arbejdstid.

Hvis du får brug for frit tilkald, bør du undersøge følgende, inden du tilkalder os:

 • Er der el-forsyning til gasbrænderen?
 • Er hovedafbryderen tilsluttet? (kontrollér også HFI-relæ)
 • Er de elektriske sikringer i orden?
 • Er der åbnet for gassen?
 • Er vågeblusset gået ud? (gælder kun for atmosfæriske kedler)
 • Er overkogningssikringen koblet ud?

Dette kan ske ved høj kedeltemperatur. Nedsæt temperaturen ved at stille driftstermostaten på lavere temperatur. Gasbrænderen genindkobles ved at trykke på overkogssikringens knap.


Lyser knappen på kontrolkassen? Tryk på den lysende knap. (forefindes kun på gasbrændere med elektrisk tænding).
Såfremt der findes automatik, er denne korrekt indstillet?

Nørhalne VVS A/S

Nørhalne VVS A/S

Bygaden 11

9430 Vadum

Tlf.: 98 26 84 11

Send e-mail

CVR: 15382597